Bảng giá dịch vụ khoan cắt bê tông

Dịch vụĐơn giá/m2
Khoan cắt bê tông độ dày 50mm6.000 VNĐ
Khoan cắt bê tông độ dày 70mm8.000 VNĐ
Khoan cắt bê tông độ dày 100mm12.000 VNĐ
Khoan cắt bê tông độ dày 120mm15.000 VNĐ
Khoan cắt bê tông độ dày 150mm28.000 VNĐ
Khoan cắt bê tông độ dày 200mm55.000 VNĐ
Khoan cắt bê tông độ dày 250mm80.000 VNĐ
Khoan cắt bê tông độ dày 300mm120.000 VNĐ

Bảng giá dịch vụ đục phá bê tông, cắt bê tông

Dịch vụĐơn giá/m2
Đục phá cắt sàn bê tông độ dày 100mm75.000 VNĐ
Đục phá cắt sàn bê tông độ dày 150mm115.000 VNĐ
Đục phá cắt sàn bê tông độ dày 200mm150.000 VNĐ
Đục phá cắt nền bê tông độ dày 50mm40.000 VNĐ
Đục phá cắt nền bê tông độ dày 100mm90.000 VNĐ
Đục phá cắt nền bê tông độ dày 150mm140.000 VNĐ
Đục phá cắt nền bê tông độ dày 200mm180.000 VNĐ
Đục phá cắt nền bê tông độ dày 250mm230.000 VNĐ
Đục phá nền bê tông độ dày 300mm320.000 VNĐ
Đục phá cột bê tông độ dày 200x200mm60.000 VNĐ
Đục phá cột bê tông độ dày 250x250mm90.000 VNĐ
Đục phá cột bê tông độ dày 300x300mm130.000 VNĐ
Đục phá đà bê tông độ dày 200x200mm50.000 VNĐ
Đục phá đà bê tông độ dày 250x250mm80.000 VNĐ
Đục phá đà bê tông độ dày 300x300mm120.000 VNĐ

Bảng giá dịch vụ khoan rút lõi bê tông

Khoan rút lõi bê tông xuyên sàn dày 200mm

Dịch vụĐơn giá/lỗ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D4250.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D6370.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D8380.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D9390.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D103110.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D114120.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D127130.000 VNĐ
Khoan rút lõi bê tông D143140.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D153150.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D168170.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D203200.000 VNĐ
Khoan rút lõi bê tông D253280.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên sàn D303430.000 VNĐ

Khoan rút lõi bê tông xuyên tường dày 200mm

Dịch vụĐơn giá/lỗ
Rút lõi bê tông xuyên tường D4290.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D63100.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D83120.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D93140.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D103150.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D114160.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D127170.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D143180.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D153190.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D168200.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D203230.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D253390.000 VNĐ
Rút lõi bê tông xuyên tường D303790.000 VNĐ

Bảng giá dịch vụ cắt đường nhựa, đường bê tông

( Đơn vị: nghìn đồng/ mét)

Độ dàyDưới 200m200m – 500m500m – 1000mTrên 1000m
50mm10.000 VNĐ8.000 VNĐ6.000 VNĐ4.000 VNĐ
70mm12.000 VNĐ10.000 VNĐ8.000 VNĐ6.000 VNĐ
100mm14.000 VNĐ12.000 VNĐ10.000 VNĐ8.000 VNĐ
120mm16.000 VNĐ14.000 VNĐ12.000 VNĐ10.000 VNĐ
150mm22.000 VNĐ20.000 VNĐ18.000 VNĐ15.000 VNĐ
200mm40.000 VNĐ35.000 VNĐ30.000 VNĐ25.000 VNĐ
250mm90.000 VNĐ80.000 VNĐ70.000 VNĐ55.000 VNĐ
300mm140.000 VNĐ120.000 VNĐ100.000 VNĐ90.000 VNĐ

Bảng giá dịch vụ cắt đầu cọc bê tông

( Đơn vị: nghìn đồng/ đầu)

Dịch vụĐơn giá
Cắt cọc ly tâm 250mm35.000 VNĐ
Cắt cọc ly tâm 300mm45.000 VNĐ
Cắt cọc ly tâm 350mm60.000 VNĐ
Cắt cọc ly tâm 400mm65.000 VNĐ
Cắt cọc vuông 200x200mm80.000 VNĐ
Cắt cọc vuông 250x250mm120.000 VNĐ
Cắt cọc vuông 300x300mm160.000 VNĐ
Cắt cọc khoan nhồi D12001.200.000 VNĐ
Cắt cọc khoan nhồi D15001.400.000 VNĐ